Naar een heldere koers en organisatiemodel 

MENTALE GEZONDHEID VERSTERKEN

Indigo biedt mensen met (risico op) psychische klachten - direct en dichtbij- goede hulp, waardoor zij zo snel als mogelijk regie kunnen nemen op hun eigen leven en deel kunnen nemen in de samenleving. De diensten van Indigo Brabant zijn gericht op zowel Behandeling als Preventie van klachten voor mensen met klachten en hun familie en naasten.

Indigo Brabant is een  jonge organisatie en volop in beweging.

Smart Partner & Co is gevraagd om Indigo Brabant te helpen bij het ontwikkelen van een heldere visie en koers voor 2025. En een daarbij behorend organisatiemodel. Met de beoogde resultaten en effecten die hier links te zien zijn.

We hebben een traject opgezet en uitgevoerd om gezamenlijk met directie, management en teams te komen tot expliciete koers voor 2025, kaders voor de organisatie en beleid en aangescherpte propositie voor Behandeling en Preventie. 

ONZE OUTPUT EN TOEGEVOEGDE WAARDE

  • Expliciete en gedeelde koers voor 2025.
  • Strategie voor realiseren ambitie concreet gemaakt en vertaald naar jaarplan 2020. Op het gebied van scholing, commerciële doelen, kaders voor behandelaren en preventie specialisten.
  • Organisatie model opgezet en stappen op weg naar zelforganisatie bepaald
  • Het organisatie onderdeel Preventie is expliciet opgenomen in de koers, strategie en communicatie. Het aanbod is uniform gemaakt voor de drie regio’s en gekoppeld aan het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

De bijdrage van Smart Partner is de regie op dit totale proces, expliciete keuzes, heldere koers, richting en focus. En bovenal een gevoel van gezamenlijkheid, plezier in het werk en een stevige basis voor groei en samenwerking vanuit vertrouwen en richting.