METHODES

Smart Partner & Co creëert duurzame impact. Van visievorming tot de uit te voeren aanpak. Samen met jou breng ik de juiste focus aan en gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag en het eventuele probleem. Dit wordt expliciet gemaakt, zodat de best passende methodiek gekozen kan worden. Ik hanteer diverse methodes die allen gebaseerd zijn op hun bewezen effecten. 

Jouw toekomst staat centraal. Om de beoogde output te realiseren gaan we aan de slag met effectieve methodes. Door diverse methodes te combineren is het mogelijk om complexe opgaven op een eenvoudige wijze te realiseren. 

STRATEGIE CANVASSING
AMBITIE, OVERZICHT, FOCUS, ACTIE EN RESULTAAT 

Een aanpak om de lange termijn visie en ambitie van uw organisatie te visualiseren via short-medium doelen van de organisatie. Middels een aantal stappen creëren we samen het Strategie Canvas van jouw organisatie. Overzichtelijk wordt in kaart gebracht wat het strategisch meerjarenplan is en wat het korte termijn actieplan inhoudt. Ook is het in verband gebracht met de succes indicatoren en een dashboard om er op te sturen. Het proces van totstandkoming hiervan is meteen ook de implementatie: samen expliciet maken en in actie komen.

 

LEREND VERANDEREN
BLIJVENDE VERANDERING REALISEREN

Je hebt een goed idee en wilt dit tot leven brengen. Dit vraagt om realisatiekracht, maar hoe kun je dit het beste aanpakken? Ik help je om met je idee aan de slag te gaan, je strategie tot leven te brengen en waar nodig te verbeteren. De aanpak bestaat uit drie stromen: resultaten oogsten, nieuw gedrag aannemen en borging binnen de organisatie. 

Nieuw perspectief op een verhelderende manier. Dat leer ik jou en je team, zodat jouw medewerkers zelf in staat zijn om dat wat ze willen ook kunnen en dat ze zelf veranderingen kunnen doorvoeren. Dat is lerend veranderen. Het is een kwestie van voor doen, samen doen naar uiteindelijk zelf doen! 

PERSOONLIJK ADVIES
STILSTAAN OM VOORUIT TE KOMEN

Door bewust stil te staan, met een helder doel, ontstaat er ruimte voor gerichte actie. Vanuit de directie en op managementniveau zorgt dit zorgt voor nieuwe focus en meer energie. Deze methode werkt goed als de toekomst van de organisatie centraal staat en er persoonlijke ontwikkeling in een zakelijke context gevraagd wordt van de betrokkenen. 

De rol van Smart Partner & Co

Smart Partner & Co is er voor jouw organisatie, je team en voor jou. Ik werk vanuit een sturende en stevige positie. Dat doen wat nodig is om het gewenste doel te bereiken. Dat kan in the spotlight en op de voorgrond zijn. En in sommige situaties meer op de achtergrond, zodat jij, jouw team en organisatie het leren en vooral zelf doen. Wellicht doe ik het eerst voor, doen we het vervolgens samen, maar met als einddoel jou te leren het vooral zelf te doen. Een rol passend op de situatie en gericht op het toevoegen van waarde.

Smart Partner & Co werkt in de rol van programmadirecteur of -manager, interimmanager, kwartiermaker of strategisch adviseur. 

LATEN WE OOK AAN JOUW TOEKOMST BOUWEN!