HELDERE AMBITIE EN SCHERPE KOERS VOOR DE SECTOR RUIMTELIJKE UITVOERING

VIER VRAGEN AAN PAUL SMEETS,
SECTORHOOFD RUIMTELIJKE UITVOERING GEMEENTE EINDHOVEN:
 
WELKE OPGAVE / PROBLEEM WILDE U AANGEPAKT HEBBEN?

"Ik was op zoek naar iemand die ervaring had met het begeleiden van een proces voor het opstellen van onze ambitie en meerjarenstrategie. Een jaar eerder hebben wij een poging gedaan om dit zelf te doen maar dit heeft veel tijd gekost, frustratie en heeft uiteindelijk geen gedragen eindproduct opgeleverd."

WAAROM GEKOZEN VOOR DE INZET VAN JEANNETTE?

"Vanwege de ervaring, de eenvoud van de aanpak en overtuigingskracht van Jeannette. Ook bereidt om een tegengeluid te laten horen als het proces of persoon hierom vraagt. Ze verstaat de kunst van scherp meedenken over de inhoud, inzicht en overzicht creëren en constructief leiden van discussies om zo tot gezamenlijkheid en besluitvorming te komen."

WELKE VRAGEN LEEFDEN ER VOORAL
BIJ U?

"Hoe krijg je bij zo’n divers team aan afdelingshoofden en dito werkzaamheden een gezamenlijk, gedragen plan gesmeed?

Ik had geen hoge verwachting, en hoopte dat we überhaupt tot een gedragen eindproduct zouden komen. Al vrij snel in het proces begreep ik de kracht van de eenvoud, waardoor ik me ook erg verbonden heb aan het proces en de uitkomst."

WAT HEEFT DEZE SAMENWERKING U EN UW ORGANISATIE GEBRACHT? 

"Een gezamenlijke visie en ambitie en een team dat daar achter staat en ernaar handelt. Een gezamenlijk en gedragen plan, waardoor er minder ter discussie wordt gesteld. Een duidelijke missie, visie en kernwaarden voor de sector die als uitgangspunt dienen voor keuzes van het management.

Ook hebben wij nu een instrument waarmee wij gezamenlijk op hoofdlijnen kunnen sturen. Met een duidelijke focus op de doelen van onze organisatie."