Fort Isabella

DE CREATIE VAN HET CONCEPT VAN EEN UNIEKE SAMENLEVING
FORT ISABELLA. BUITENSTAD OM VAN TE HOUDEN

Fort Isabella gaat over het creëren van een vitale samenleving en de mens centraal stellen. De initiatiefnemers Olivier Koning en Tjeerd Saatrube bedachten samen deze visie en droom: ‘gelukkig oud worden – met of zonder zorg – hoe zien we dat eigenlijk voor ons?’ Deze visie vroeg om concrete uitwerking naar een totaal concept en vertaling naar positionering en communicatie.

HOE HET VORM KREEG

Het samenlevingsconcept op Fort Isabella is nieuw en uniek in Nederland. Het is een bijzondere combinatie in concept en manier van organiseren en realiseren. De visie vormgeven is gedaan door uitgebreid veldonderzoek in Nederland en België op het gebied van zorg voor diverse groepen, typen gastvrijheid, samen leven, oprechte aandacht, inrichting van gebouwen en ook op het faciliteren van interactie. En de kracht van diverse gebieden, ervaringen en onderdelen te combineren. Zodanig dat het nu eenvoudig en vanzelfsprekend is. ‘Ik had het kunnen bedenken is het grootste compliment.’ Alles klopt nu dus, een prestatie van excellente kwaliteit. Het concept is stapsgewijs ontwikkeld. Van een schetsmatige versie met ruimte voor verdere verdieping en invulling tot een uitgewerkte positionering en heldere communicatie zoals nu tot uiting komt op www.fortisabella.nl.

VAN VISIE NAAR REALISATIE

Sterke visies leiden tot sterke plannen en mooie eindresultaten. Zo ook bij Fort Isabella. De visie van Fort Isabella, ‘Buitenstad om van te houden’ is heel uitgesproken en om te zorgen dat die gedachte overal in terug te vinden is, is een prisma ontwikkeld.

Dit -door Smart Partner ontwikkelde- Prisma is een hulpmiddel om alle ontwikkelingen en activiteiten door te zien, zodat alle ontwerpen, mensen, ideeën en uitwerkingen wortelen in diezelfde oorspronkelijk visie en de daaruit gedestilleerde merkwaarden. Het verhaal van Fort Isabella, de visie en het prisma zijn samengebracht in het Brandbook.

DE BIJDRAGE VAN SMART PARTNER

Olivier en Tjeerd hadden een mooie droom en bedachten een schitterende visie. Jeannette hoorde hen thuis aan de keukentafel praten en vroeg zich hardop af: ‘en hoe ziet dat er dan precies uit?’. Het beantwoorden en inkleuren van die vraag vormde het vertrekpunt voor haar bijdrage aan Fort Isabella. De rol van Jeannette in dit traject is de regie op de totstandkoming en detailuitwerking van het concept, de invulling van de zorg, totale positionering en communicatie van de unieke samenleving zoals hierboven beschreven. Vervolgens het overdragen en leren zelf doen voor de organisatie, waarbij de rol van het ‘creatieve geweten’ doorloopt tijdens de realisatie van de ‘buitenstad om van te houden'.

ONZE KLANTEN....