Een scherpe koers voor de sector Ruimtelijke Uitvoering – Gemeente Eindhoven

Twee jaar geleden stelde Paul Smeets mij de volgende vraag: Kun je ons helpen om een heldere ambitie en scherpe koers te maken voor de sector Ruimtelijke Uitvoering? En om onze ambitie om te zetten in strategie en actie?

De sector Ruimtelijke Uitvoering van de Gemeente Eindhoven was op zoek naar iemand met ervaring met het begeleiden van een proces voor het opstellen van hun ambitie en meerjarenstrategie. Met een heldere aanpak, ruimte voor het teamproces en scherpe focus op inhoud ben ik aan de slag gegaan. Want hoe krijg je bij een divers team van afdelingshoofden en dito werkzaamheden een gezamenlijk en gedragen plan gesmeed? 

Door samen te werken en te verbinden heb ik een gezamenlijke visie en ambitie én een team dat daar achter staat en naar handelt gerealiseerd. Een gezamenlijk en gedragen plan, met helder doel voor ogen, waardoor er minder ter discussie wordt gesteld. Een duidelijke missie, visie en kernwaarden voor de sector, die als uitgangspunt dienen voor keuze van het management.

Daarnaast hebben de betrokkenen nu een instrument waarmee zij gezamenlijk op hoofdlijnen kunnen aan sturen. Met een duidelijke focus op de doelen van de organisatie.

Het eerste jaar heb ik het team actief begeleid hierin (van ‘voor doen’ naar ‘samen doen’) en een activerende en sturende rol gespeeld. En het tweede jaar is de slag gemaakt naar ‘zelf doen’, waarbij mijn rol vooral gericht was op adviseren en helpen sturen. En nu is het moment gekomen om helemaal los te laten. Het ‘zelf doen’ is in goede handen bij @Paul! En Ingeborg Smits Verdaathelpt op koers te houden.

En het stempel: dat helpt als reminder om dat te blijven drukken: Ruimtelijke Uitvoering op koers!

Benieuwd naar het hele verhaal hierbij?

We praten er graag over door