CONCEPT CREATIE
VAN KANSRIJK IDEE TOT 'PROOF OF CONCEPT'

De contouren van een idee zijn er en je hebt daarbij genoeg ambitie. Echter, de exacte uitwerking en invulling ontbreken. Samen kijken we naar de haalbaarheid en maken we scherpe keuzes. We zorgen voor explicitering en verrijking en werken samen een creatief concept uit. 

Kansrijk idee
Creëer waarde door een idee expliciet, testbaar en communiceer te maken. 

Verrijking en scherpte
Aansluiten bij gebruikersbehoeften en detailuitwerking van toepasbaarheid in de praktijk.

Haalbaar concept
Draagvlak voor het idee, toepasbaar in de maatschappij en het roept enthousiasme op!

Concept creatie is de brug tussen strategie en de praktische realisatie daarvan. De vertaling van het beoogd resultaat naar een testbaar idee, dienst of propositie. Het doel van concept creatie is het nieuwe idee zo snel mogelijk vorm te geven in een proof of concept dat je in staat stelt je concept te toetsen.

VAN EEN IDEE NAAR EEN GOED CONCEPT

Samen bekijken we of het idee draagvlak heeft en toepasbaar is in de maatschappij en of het enthousiasme oproept. 

Je idee is pas wat waard als je idee communiceerbaar en testbaar wordt. Het moet aansluiten bij de behoefte van je doelgroep en de realisatie moet haalbaar zijn. Concept creatie is de brug tussen strategie en de praktische realisatie van je idee. 

Realiseer jouw idee en zet dit om in een ‘proof of concept’! 

UW IDEE WAARMAKEN EN OMZETTEN IN PROOF OF CONCEPT?

Wij verkennen graag met u hoe het idee tot wasdom te brengen.